• Hillerød Vest Skolen
Billedet på sidehoved

Ålholm afdeling

Teglværksvej 19 teksten her

Alsønderup afdeling

Baunevej 8

  • 72327400

Faktuelle oplysninger

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

Samlet elevtal pr. 17-04-2015:  835 elever


Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal